OCCIS
Deelproducties
Achter de schermen
Programma

OCCIS

De hoofdproductie OCCIS vertelt de dramatische geschiedenis van koning Occis. Het verhaal is gebaseerd op het leven van Sicco Mansholt (Occis = Sicco), zijn idealen en zijn veranderende inzichten. Zijn heroïek en tragiek worden verbeeld in de vorm een Griekse tragedie. Een koningsdrama, met als markant decor de Blauwestad, het gebied dat eens op het water veroverd werd, omgezet werd in vruchtbaar akkerland en nu weer aan het water is teruggegeven. De universele vraag Hoe ver reikt de maakbaarheid? kan op geen betere locatie worden gesteld. Het thema en het levensverhaal van Occis zijn gebaseerd op het succesvolle boek De Graanrepubliek van Frank Westerman.

naar boven
Deelproducties

Naast de hoofdproductie bestaat het project OCCIS uit een viertal deelprojecten. Deze producties worden in de periode april en mei opgevoerd en dienen als smaakmaker voor de centrale voorstelling. De muziektheaterproductie krijgt hiermee een festivalkarakter, zij het dat de diverse producties thematisch en muzikaal met elkaar verbonden zijn. Er is een muzikaal leidmotief gecomponeerd dat terugkomt in alle onderdelen van OCCIS. Ook bij de deelproducties zijn amateurkunstenaars en scholieren uit de regio betrokken.

De volgende deelprojecten zullen vanaf april in het Oldambt opgevoerd worden (zie ook Programma):

'En de Boer...'

Theatervoorstelling met livemuziek. Met de geschiedenis van Museumboerderij Hermans Dijkstra als decor, wordt het verhaal verteld van boerengezin. Met medewerking van de regionale popband KROM, de Bende. Een inleiding wordt verzorgd door de heer Koers van de Stichting Hermans Dijkstra.

Script en regie: Jan Dol

Spel: Vita Nova uit Winschoten

Muziek: Jacob de Haan, Hans ten Have (KROM)

Arrangementen en liedteksten: Hans ten Have

Kledingadvies: Gea Faber, Theateratelier De Boschpoort

'Mien Aner Laand'

Een muziekvoorstelling gebaseerd op het leven en werk van de Oost-Groninger dichter Derk Sibolt Hovinga. In de vorm van een concert, beeldprojectie en een fotopresentatie komen de gedichten van Hovinga op bijzondere wijze tot leven. Naar een concept van Hero Wouters.

Muziek: Hero Wouters, Berny Jansema, Arie Franken

Voordracht: Jur Roelofs (als Derk Sibolt Hovinga)

Zang: Eppe Bodde, Jolanda Korvemaker, Amelia Jansema

Fotografie en video: Jan-Willem van Reijmersdal, Patrick Ruiter

Techniek: Hero Wouters, Johan Swarts

Blue Happy Bacon met Groninger pop

De zeventig zangers van Popkoor Blue Happy Bacon uit Blijham geven een aantal optredens in het centrum van Winschoten. Enkele tekstdichters uit de regio zijn gevraagd Groningse teksten te schrijven op bekende popmelodieën.

Dirigent: Petra Lunsche

Foto-expositie 'Oldambt' en Grunneger laidjes

Onder begeleiding van fotograaf Patrick Ruiter maken vier leerlingen van het Ubbo Emmius College in Winschoten portretten van het Oldambt. De resultaten worden getoond tijdens een reizende expositie. Tijdens de opening van de expositie in Finsterwolde zingen andere leerlingen liedjes in het Gronings, uitgezocht en/of geschreven door Lianne Abeln.

Begeleiding fotoproject: Patrick Ruiter

Begeleiding zang: Petra Abeln

Fotografen: Arne Zegers, Chantal Lassche, Christina Possel, Marijke de Weerd

naar boven

Achter de Schermen

Om met name VMBO-scholieren bij zowel de totstandkoming van een theaterproductie als de geschiedenis van hun eigen regio te betrekken wordt het deelproject Achter de Schermen gelanceerd. Het project is gericht op alle scholen voor middelbaar onderwijs in Oost-Groningen. Door middel van workshops worden de scholieren op een uitdagende manier betrokken bij alle aspecten van het theater, zoals grime, decorbouw, acteren en kostuumontwerp, maar ook catering, fotografie en andere (faciliterende) taken. De workshops zullen voornamelijk door professionals uit het productieteam, waaronder de vormgever, de kostuumontwerpster, de licht- en geluidstechnicus, de regisseur en de componist worden gegeven. In het kader van Achter de Schermen is inmiddels een samenwerking tot stand gekomen met de Onderwijscampus Winschoten.

Meer informatie en resultaten

naar boven

Programma

De centrale voorstelling OCCIS zal in totaal zeven keer worden opgevoerd. De speeldata:

Vrijdag 9 mei (try-out / perspremière), 20.30 uur
Zaterdag 10 mei (première), 20.30 uur
Zondag 11 mei, 20.30 uur
Maandag 12 mei, 20.30 uur
Vrijdag 16 mei, 20.30 uur
Zaterdag 17 mei, 20.30 uur
Zondag 18 mei, 20.30 uur

Locatie/parkeren: het strand bij de jachthaven van Midwolda/Oostwold, ter hoogte van de Groeveweg. ROUTEBESCHRIJVING

Deelproducties:

'En de Boer...'

Zaterdag 26 april, 15.00 uur

Zaterdag 3 mei, 15.00 uur

Donderdag 15 mei, 13.30 uur (voorstellingen voor de basisscholen in Midwolda en Oostwold)

Locatie: Museumboerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, Midwolda

'Mien Aner Laand'

Zaterdag 10 mei, 16.00 uur

Zaterdag 17 mei, 16.00 uur

Locatie: Huninga's Heem (Pitch & Putt), Huningaweg 7, Oostwold

'Blue Happy Bacon en Groninger pop'

Vrijdag 25 april, 19.00 en 20.00 uur

Zaterdag 26 april, 11.00, 12.00 en 13.00 uur

Locatie: Winschoten, winkelcentrum 't Rond

Foto-expositie 'Oldambt' en Grunneger laidjes

De opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 25 april om 16.00 uur

Locatie: Openbare bibliotheek Finsterwolde, Hardenberg 7, Finsterwolde

naar boven